Watch Dogs: Legion Gameplay Trailer E3 2019

Šta sam ja odgledao ovo :man_facepalming:. Oni više ne znaju gde biju.

1 Like