Rainbow Six Siege: The Program Trailer - SIx Invitational 2020

1 Like

Kako neće, ima nas😉. Doduše sa foruma niko neće ali ima mala ekipa koja igra.