Pomoć oko xbox-a

Kada pokušam da uključim moj xbox one s dugme na koje se pali zasvetli na par sekundi, čuje se zvuk i onda se ugasi konzola. Na tlevizoru se ništa ne pokazuje. Jedino što sam na internetu našao je da treba da uradim hard reset ali to ne radi.