Platinum Games "Project G.G." - teaser trailer

1 Like

Šta je sada ovo? :joy: