No DVD rgh


Nasao sam da je moguce jumerom povezati pinove da ne bi konzola blinkala kada se izvadi DVD drive.
Posto DVD nece ni da mi funkconise jer blokira kada izbacuje, rekao makar da napravim nesto.

Imam samo 2 pitanja. Da li jumper obuhvata samo sa donje strane pinove 1 i 2? I koji je jumer bolji sa HDD-a, ili sa maticne ploce.
Sa maticne ploce je nesto veci, ali oba pasuju kada se stave kao na slici gore.

bilo koji, samo prespoj (tray status na masu) da ne bi blinkala srednja lampica kod paljenja.

Uradio sam, ne blinka sada :slight_smile: .

Onda moze lock :slight_smile: