New World Building Features | Inside Unreal

Super je sve ovo, ali do sada samo gledamo stenčuge, kanjone i statue. Dajte da vidimo travu, biljke, žbunje, drveće, potoke, reke i neke živuljke među njima. Dajte drugačije vremenske prilike, neki vetar, sneg. Ovo je previše safe, mož’ misliti - stena u pustinji, jako zanivljivo. Metnite je u džunglu pa se javite.

2 Likes

Video si engine u FH5, šta će nam ovo :joy:

1 Like

Ovo je tzv. “Mrtva priroda” likovni 6ti osnovne :grin:

1 Like