Max Payne 3 DLC-evi

Kako je Rockstar objavio na svom oficijelnom sajtu za igru Max Payne 3 će izaći sedam multiplayer DLC-eva. Igrači će moći da kupe Rockstar Pass za ovu igru i time ostvare popust od 35% nego da su kupovali svaki DLC posebno. Rockstar pass će biti dostupan za 2400 poena ili 29.99 $.


Prvi DLC će izaći u Junu i zvaće se Local Justice Map Pack. Local Justice će doneti novu mapu pod imenom Police Precinct koja će moći da se koristi u Gang Wars-ima, Deathmatch-u, Team Deathmatch-u i Payne Killer modu. Doneće još i dve nove mape, avatar iteme, multiplayer challenge i još mnogo toga.
Pojedinačna cena za DLC-eve još nije objavljena, ali je objavljen kalendar izlaska DLC-eva:
June 2012
Local Justice Map Pack

Summer 2012
Disorganized Crime Map Pack
Deathmatch Made In Heaven Mode Pack
Hostage Negotiation Map Pack
New York Minute Co-Op Pack

Fall 2012
Painful Memories Map Pack
Trickle Down Economics Map Pack

Max Payne 3 će izaći 15. Maja.