Da li je bezbedno rezati sa Write Only unchecked

Dakle, da li je bezbedno rezati ukoliko sam uncheckovao Read Only za oba fajl dvd,iso ?
Uradio sam to iz raloga da bi popravio greske za verifikaciju u abgx-u i sve je dobro proslo.
Da li da ostavim tako, ili da ukljucim opet?