COD MW 2 oktobar 2022

I dobijemo jos jedan nedovršen AAA naslov. Jupi, kako se radujem (grande sarkazam, na n-ti).

1 Like