Assassin's Creed Mirage: Cinematic World Premiere | #UbiForward

6 Likes
2 Likes

Nije valjda da neće biti ekspanzija?

Ne čudi, budući da je Mirage i planiran kao ekspanzija Valhalle.

1 Like

Prince of Persia skin…? Nice :ok_hand: