Ashfall - Official Game Overview Trailer

Dokle više igre sa “fall” u imenu :joy:

To dodaju pred kraj kad vide da igra ne radi dobro

2 Likes

Ovo je samo za PC?