Ancestors

1 Like

Uh koji Vibe od Viking serije :open_mouth: .

1 Like

Auh kakav trailer, da bi posle njega pročitao da je u pitanju RTS igra…