'All-New Mafia Game' Confirmed to be in Development

8 Likes

Bilo je priče da je radnja smještena u period prije prve igre što bi bio pun pogodak po meni

3 Likes

Neka bude kec sa unapređenim pucanjem i svetom sa kojim može malo više da se interaguje i biće pun pogodak.

2 Likes

Ja pokupio :wink:

1 Like