Age of Empires: Fan Preview - Live

Imaju prevod za 29 jezika na ovaj klip a nema nas, eto gde mi zivimo.

Veoma lepa produkcija događaja sa fokusom na samu igru i malo razgovora sa razvojnim timom. Ovakve igre nisu moj fazon već godinama, ali je lep AoE4 lep.paket.