Xbox i Activision otvorili novi studio "Elsewhere Entertainment"

2 Likes

Vidim da upućeni kažu da ovaj studio postoji oko dve godine, ali je ovo sada valjda zvanično :woman_shrugging:t2:.