Welcoming Firewalk Studios to the PlayStation Studios family

2 Likes

Izgleda da sve neke face i veterani rade u tom studiju :eyes:

Popravi forum, aman covece :face_with_hand_over_mouth:

Šta mu fali :no_mouth:. Valjda će do kraja dana sve da se naštima. Trebalo bi još jednom da ode na off (planirano) a da li će neplanirano, to ne znam lol.

I dalje mi nece sem kroz inkognito mod :confused:

Clear cookies/site data i cached images and files (dve od tri opcije na mobile chrome, meni je odmah uspelo)

1 Like