Pragmata pomerena za 2023.

Nikad čuo za igru, a ima i svoju temu :rofl:

Pragmat-icna odluka.

1 Like