Objavljena The Wild Cards Premium Edicija Persone Q

Wild Cards edicija će sadržati:

  • 11 Tarot karata
  • Specijalan 3DS XL Case
  • Art Book
  • Soundtrack
  • Igru

Sve prve edicije standardne igre će takođe imati 11 Tarot karata.