Max Payne 3-Novi Screenshots

Kao sto vidimo i iz prosla dva puta mocni Rockstar nam na kapaljku daje “Šatiće”.