Kako nastaje procesor, od peska do čipa (na engleskom)

From Sand to Processor or How a CPU is made - Intel

Hm, mogao si nešto na srpskom napisati, majkumu.