Evil West - Gameplay Reveal Trailer

3 Likes
4 Likes

Au profo kao krojeno za old school :grin:
8 sati kampanja, nije open world samo napred i rokaj po karakodžulama

1 Like

jel u Game Pass ovo djubre? :smiley:

Nije valjda, đubre :sweat_smile:

1 Like

Onda neću ni da igarm ovo djubre. Osim ako ovo djubre ne bude 299 dinara na Argentini :joy:

Ok, nemoj :sweat_smile: