Alan Wake II - Official Trailer | gamescom 2023

Isti je Developer.
Ovo bi trebalo biti miks Controla i prvog Alan Wake-a.

4 Likes